संघीय संरचनामा केन्द्रदेखि गाउँसम्म आयुर्वेदको यस्तो संरचना प्रस्ताव

संघीय संरचनामा केन्द्रदेखि गाउँसम्म आयुर्वेदको यस्तो संरचना प्रस्ताव

काठमाडौं- संघीय संरचनामा केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय र यस मातहतका कार्यालयहरुको खाका तयार पारिएको छ। नयाँ खाकाको विषयमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार तथा कार्यान्वयन समितिमा छलफल जारी छ। प्रस्तावित संरचनामा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रको केन्द्रदेखि गाउँपालिकासम्म रहने विभाग, महाशाखा, शाखा लगायतका कार्यालयको प्रस्ताव गरिएको छ। जसअनुसार केन्द्र अर्थात्...